«
»

Autoparfém Jean Albert


Cena: 6,50 Eur

LEVANDUĽA

Autentická sviežosť a energia.

(1) Odskrutkujte drevenú hlavičku, odstráňte štupeľ.
(2) Hlavičku znovu zaskrutkujte.
(3) Zaveste parfém podľa obr. č.3. Obidva konce šnúrky prevlečte cez drevenú guličku. (NEZAUZLITE)
(4) Zaveste nádobu tak, aby bol parfém vzdialený od spätného zrkadla cca. 3 cm.
(5) Na 2 sekundy obráťte nádobu dolu hlavou. Keď chcete zvýšiť intenzitu vône, opakovane obráťte fľaštičku podľa potreby.